Ο διαδικτυακός τόπος www.siafliakis.gr αποτελεί το ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρίας. Παρακάτω σας περιγράφουμε τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας μας τους οποίους παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά. Η είσοδος και η περιήγηση στην ιστοσελίδα μας καθώς και οι αγορές που γίνονται μέσω αυτής διέπονται από τους όρους αυτούς και συνεπάγεται ότι συμφωνείτε με αυτούς.

Η χρήση του site διέπεται από την Ελληνική νομοθεσία. Χρησιμοποιώντας τον διαδικτυακό τόπο για την ενημέρωσή σας ή τις αγορές σας, συμφωνείτε απόλυτα ότι η χρήση γίνεται με δική σας ευθύνη.

Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση τους παρόντες όρους χρήσης, αναλαμβάνει όμως την υποχρέωση να ενημερώνει τον διαδικτυακό της τόπο και το παρόν κείμενο για κάθε τροποποίηση ή προσθήκη. Η οποιαδήποτε αλλαγή στους όρους χρήσης δεν αφορά παραγγελίες που έχουν ήδη γίνει πριν την δημοσίευση των αλλαγών.

Τυχόν ακυρότητα κάποιων Όρων του παρόντος δεν επιφέρει την ακυρότητα των υπολοίπων. Η μη ενάσκηση από την Εταιρεία των εκ των παρόντων Όρων δικαιωμάτων της δεν συνεπάγεται παραίτησή της από τα δικαιώματά της αυτά. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για παράβαση των παρόντων Όρων οφειλόμενη σε λόγους ανωτέρας βίας, όπως ενδεικτικά ακραία καιρικά φαινόμενα, σεισμοί, πλημμύρες, πυρκαγιές, καταστάσεις ανάγκης κλπ.

Σε περίπτωση κατά την οποία η διάθεση οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας του www.siafliakis.gr ρυθμίζεται από ειδικότερους όρους χρήσης, οι όροι αυτοί θεωρούνται ως ένα σύνολο με τους παρόντες όρους χρήσης. Σε περίπτωση όμως σύγκρουσης υπερισχύουν οι ειδικότεροι όροι χρήσης κάθε προϊόντος ή υπηρεσίας.

1. Προϊόντα                                               

Η siafliakis.gr, κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι φωτογραφίες, οι πληροφορίες και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προϊόντων που παρατίθενται να είναι ακριβή. Παρ’ όλα αυτά δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι δεν θα υπάρξουν διαφορές με το προϊόν που θα παραδοθεί. είτε λόγω τυπογραφικών λαθών, είτε λόγω αναληθών στοιχείων που δόθηκαν από τον κατασκευαστή του προϊόντος, είτε λόγω ξαφνικών αλλαγών στο προϊόν από την πλευρά του κατασκευαστή, είτε για άλλους λόγους ανωτέρας βίας.

Επίσης οι διάφορες προσφορές προϊόντων που εμφανίζονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, ισχύουν πάντοτε μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. εμπορευμάτων.

2. Περιορισμός ευθύνης

2.1. Η Εταιρία επιφυλάσσεται ως προς το χρόνο παράδοσης των εμπορευμάτων στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας.

2.2. Ο χρήστης ενημερώνεται για την διαθεσιμότητα των προϊόντων μέσα από ανάλογες λεκτικές ενδείξεις. Παρ’ όλα αυτά το ηλεκτρονικό κατάστημα www.siafliakis.gr δεν μπορεί να παρέχει καμία εγγύηση για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, αλλά εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση των τελικών καταναλωτών περί της μη διαθεσιμότητας τους.

2.3. Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.siafliakis.gr δεν φέρει ευθύνη για τυχόν τεχνικά προβλήματα που τυχόν παρουσιασθούν στους χρήστες όταν επιχειρούν την πρόσβαση στον δικτυακό τόπο και κατά την διάρκεια αυτής και έχουν σχέση με τη λειτουργία ή συμβατότητα της δικής τους υποδομής με τη χρήση του δικτυακού τόπου.

2.4. Η εταιρία siafliakis δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για πράξεις ή παραλείψεις τρίτων καθώς και ιδιαίτερα μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

2.5. Ο διαδικτυακός τόπος www.siafliakis.gr μεταξύ άλλων, παρέχει σύνδεση με ιστοσελίδες τρίτων, οι πάροχοι των οποίων έχουν και την πλήρη (αστική και ποινική) ευθύνη για την ασφάλεια, το σύννομο και την εγκυρότητα του περιεχομένου των ιστοσελίδων και υπηρεσιών τους, αποκλειόμενης κάθε ευθύνης της εταιρείας, όπως ενδεικτικά ευθύνης περί δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας ή οποιουδήποτε δικαιώματος τρίτου.

2.6. Η εταιρία δεν δηλώνει με κανέναν τρόπο ότι οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στα έγγραφα και στις ανακοινώσεις, που δημοσιεύονται σε αυτόν τον διακομιστή, είναι κατάλληλα για οποιονδήποτε σκοπό. Κάθε τέτοιο έγγραφο και σχετική γραφική απεικόνιση παρέχεται "ως έχει" χωρίς καμιά απολύτως εγγύηση οποιουδήποτε είδους.

2.7. Η εταιρία δεν φέρει ευθύνη ούτε υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε ζημιά και ηθική βλάβη που προκύπτει από αδυναμία παροχής υπηρεσιών υποστήριξης.

3. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Αυτή η ιστοσελίδα είναι το επίσημο ηλεκτρονικό κατάστημα της Εταιρείας. Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του περιεχομένου διαδικτυακού τόπου. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του Περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της εταιρίας.
Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την εταιρία προστατεύονται από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η εμφάνισή τους στον διαδικτυακό τόπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

4. Ευθύνη Χρήστη

4.1. Οι Χρήστες αποδέχονται ότι θα κάνουν σύννομη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος www.siafliakis.gr και αναλαμβάνουν να μην χρησιμοποιούν το ηλεκτρονικό κατάστημα για:

4.2. Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο, παρενοχλεί με οποιονδήποτε τρόπο ατομικά την ιδιωτική ζωή και τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα τρίτων, είναι απειλητικό, προσβλητικό, βλαβερό συκοφαντικό, δυσφημιστικό, άσεμνο, λιβελογραφικό αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις ή προκαλεί βλάβες σε ανηλίκους,

4.3. Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με την νομοθεσία ή τις συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας),

4.4. Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιοδήποτε εμπορικό σήμα, ή πνευματικά δικαιώματα και άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων,

4.5. Παραπλάνηση οποιουδήποτε ως προς την προέλευση του περιεχομένου του www.siafliakis.gr, να ζημιώσουν με οποιονδήποτε τρόπο τη φήμη της Εταιρείας ή τρίτων,

4.6. Εγκατάσταση και προώθηση, με οποιοδήποτε τρόπο, οπουδήποτε είδους αυτόκλητη ή μη εξουσιοδοτημένη διαφήμιση ή μη ζητηθέντα από τον λήπτη ηλεκτρονικά μηνύματα (spam), αλυσιδωτές επιστολές, συστήματα πυραμίδων και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου,

4.7. Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών,

4.8. Ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων,

4.9. Παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο,

4.10. Συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες σε κάθε περίπτωση χρήσης, παράνομης ή αντίθετης στους παρόντες Όρους, οι χρήστες υποχρεούνται να αποζημιώνουν την εταιρεία για κάθε θετική και αποθετική της ζημία.

4.11. Κάθε χρήση αντίθετη προς τα παραπάνω εκτός των αστικών κυρώσεων επιφέρει και διακοπή των παρεχόμενων υπηρεσιών χωρίς καμία ειδοποίηση.

5. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

5.1. Τα τυχόν προσωπικά δεδομένα που έχουν δοθεί εκούσια από τους χρήστες στον διαδικτυακό τόπο www.siafliakis.gr, τηρούνται αποκλειστικά και μόνο για λόγους που αφορούν τις συναλλαγές ή την επικοινωνία από τον χρήστη με το ηλεκτρονικό κατάστημα. Τα στοιχεία αυτά η εταιρία δεν επιτρέπει σε καμία περίπτωση να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο με εξαίρεση τις περιπτώσεις που προβλέπονται από το Νόμο και στις αρμόδιες και μόνο αρχές.

6. Ασφάλεια Συναλλαγών

6.1. Η εταιρία δεσμεύεται για την εξασφάλιση της απόλυτης ασφάλειας και της ακεραιότητας των συναλλακτικών δεδομένων που συλλέγει από τους χρήστες της ιστοσελίδας. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά στοιχεία και τις συναλλαγές των χρηστών είναι ασφαλείς και απόρρητες.

6.2. Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί τις πιο σύγχρονες τεχνολογίες κρυπτογράφησης SSL για την προστασία των ευαίσθητων δεδομένων των χρηστών όπως τα στοιχεία πιστωτικών καρτών.

7. Δημόσια σχόλια χρηστών

Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.siafliakis.gr στα πλαίσια της διαφάνειας και της πολυφωνίας δίνει την δυνατότητα στους χρήστες να αποστέλλουν στοιχεία προϊόντων μέσω email ή ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης καθώς και να καταγράφουν τις απόψεις τους για προϊόντα ή υπηρεσίες που προσφέρονται. Η εταιρία δεν είναι σε καμία περίπτωση υπεύθυνη για τις παραπάνω ενέργειες και για το περιεχόμενο των σχολίων. Η ευθύνη βαρύνει αποκλειστικά τον χρήστη. Σε κάθε περίπτωση αν κάποιο σχόλιο που αναρτηθεί παρενοχλεί με οποιονδήποτε τρόπο ατομικά την ιδιωτική ζωή και τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα τρίτων, είναι απειλητικό, προσβλητικό, βλαβερό συκοφαντικό, δυσφημιστικό, άσεμνο, λιβελογραφικό αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις ή προκαλεί βλάβες σε ανηλίκους η εταιρία έχει το δικαίωμα να προχωρήσει στην διαγραφή του.

8. Αγορά προϊόντων από το ηλεκτρονικό κατάστημα

8.1. Πολιτική τιμών
Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.
siafliakis.gr έχει στόχο να προσφέρει χιλιάδες προϊόντα στην καλύτερη δυνατή τιμή με άριστη ποιότητα υπηρεσιών. Παρόλα αυτά δεν μπορεί να αποκλεισθεί η περίπτωση να υπάρξουν λάθη σε τιμές και δευτερεύοντα χαρ/κά προϊόντων όπως και ότι δεν θα υπάρξουν διακοπές λειτουργίας της ιστοσελίδας ή τυπογραφικά λάθη κατά την ενημέρωση / αναγραφή της τιμής ενός προϊόντος. Στις περιπτώσεις που η τιμή ενός προϊόντος είναι υπερβολικά χαμηλή ή υπερβολικά υψηλή η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την τιμή του προϊόντος αφού πρώτα ενημερώσει τον πελάτη που το έχει παραγγείλει και εφόσον ο πελάτης δεχτεί την αλλαγή.

Η πολιτική τιμών που ακολουθεί η εταιρία μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος είναι ανεξάρτητη με τα υπόλοιπα κανάλια διανομής της εταιρίας όπως καταστήματα και κατάλογοι.

Οι τιμές που προσφέρονται ως «τιμή Internet» αφορούν μόνο αγορές μέσω του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος και ισχύουν για όσο διαρκεί το απόθεμα.

Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής των τιμών στο ηλεκτρονικό κατάστημα χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του πελάτη. Βέβαια ο πελάτης καταβάλλει πάντοτε κατά το χρόνο παραλαβής του εμπορεύματος, το τίμημα το οποίο αναγράφονταν στους οικείους τιμοκαταλόγους γι' αυτό το προϊόν κατά το χρόνο παραγγελίας.

8.2. Διεκπεραίωση παραγγελιών
Γίνονται αποδεκτές παραγγελίες και πραγματοποιούνται αποστολές μόνο εντός του Ελλαδικού χώρου. Οι παραγγελίες εκτελούνται μέσα σε εργάσιμο οκτάωρο (8:00πμ - 16:00μμ) εκτός Σαββάτου, Κυριακής και αργιών.

Μετά την παραγγελία του χρήστη /πελάτη η Εταιρεία θα επικοινωνήσει με τον τελευταίο μέσω e-mail (στην υποδειχθείσα από τον πελάτη ηλεκτρονική διεύθυνση) ή / και αριθμό τηλεφώνου για να επιβεβαιωθεί η αγορά.

Σε περίπτωση που στη παραγγελία σας προκύψει κάποια εκκρεμότητα τότε θα σας αποσταλεί αντίστοιχο e-mail ή εναλλακτικά θα επικοινωνήσουμε μαζί σας στα τηλέφωνα που μας έχετε δώσει κατά την εγγραφή ή την καταχώρηση της παραγγελίας στο site μας.

8.3. Διαθεσιμότητα προϊόντων
Αν κάποια από τα εμπορεύματα που παρήγγειλε πελάτης δεν είναι διαθέσιμα, θα επικοινωνήσει η Εταιρεία μαζί του μέσω e-mail ή / και τηλεφώνου, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από την τοποθέτηση της παραγγελίας, ώστε να τον ενημερώσει για τον πιθανό χρόνο παράδοσής τους. Στην περίπτωση αυτή, έχει τη δυνατότητα, εφόσον κρίνετε ότι το χρονικό αυτό διάστημα δεν τον ικανοποιεί, να ζητήσει την ανάκληση παραγγελίας του εν λόγω προϊόντος. Η τυχόν λοιπή παραγγελία του μπορεί να εκτελείται κανονικά.